Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Nyheter

Nytt nummer av Bygningsarbeideren

Nytt nummer av Bygningsarbeideren

Påskenummeret av Bygningsarbeideren er i trykken! Bygningsarbeideren er fagoreningsavisa til Fellesforbundets avdelinger 1, 600, 601 og 614.

Les mer
Bedre strengt enn stengt!

Bedre strengt enn stengt!

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser.

Les mer
Akkordstatistikken for 2020

Akkordstatistikken for 2020

Akkordtariffen er ikke død! Målestatistikken for 2020 viser positive tall, både for timelønna og bruken av de landsomfattende akkordtariffene.

Les mer
Stengte grenser

Stengte grenser

Vi har fått mange spørsmål fra medlemmer som er grensependlere i dag. De lurer naturlig nok på hvordan innreisereglene vil slå ut for dem. Bare i vår fagforening er det nok et hundretalls medlemmer som vil bli berørt. Fellesforbundet og LO har jobbet med denne saken i hele dag, men de har ikke fått alle avklaringer ennå.

Les mer
Ny medarbeider i avd 600

Ny medarbeider i avd 600

I dag har Lasse Helland skrevet under arbeidskontrakt med Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening. Han tiltrer stillingen 1. mars.

Les mer
Oppdaterte karanteneregler

Oppdaterte karanteneregler

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med stort innslag av utenlandske arbeidstakere fra land med høy smitte. Mange av våre medlemmer reiser hjem til jul og returnerer over nyttår. Oslo kommune har høy smitteandel og høy grad av arbeidsinnvandring. Det er derfor viktig at arbeidstakere som skal tilbringe juleferien i såkalte «røde land» blir kjent med kravene før retur til Norge. Denne informasjonen er fra Oslo kommune.

Les mer
Nytt nummer av Bygningsarbeideren

Nytt nummer av Bygningsarbeideren

Bygningsarbeiderens julenummer er kommet

Les mer
Bygningsarbeidernes fagforening støtter heismontørene og bevilger 200 000 kr til kampfond!

Bygningsarbeidernes fagforening støtter heismontørene og bevilger 200 000 kr til kampfond!

NHO har åpnet sitt kampfond for å støtte Schindler i det som må karakteriseres som et forsøk på fagforeningsknusing mot klubben i bedriften og Heismontørenes fagforening. Bygningsarbeidernes fagforening svarer med å bevilge 200 000 kroner til Heismontørenes kampfond og oppfordrer andre klubber, foreninger og forbund til å bidra i solidaritetsarbeidet for å sikre en rettferdig seier i denne viktige arbeidskampen.

Les mer
WIZZAIR UT AV NORGE – NORSK LØNN FOR FLYARBEIDERE I NORGE

WIZZAIR UT AV NORGE – NORSK LØNN FOR FLYARBEIDERE I NORGE

Flyselskapet Wizzair er uttalt fagforeningsfiendtlig og undergraver lønns- og arbeidsvilkår, og den grunnleggende retten til fagorganisering. Dette kan ikke fagbevegelsen eller norske myndigheter akseptere! Styret i Bygningsarbeidernes fagforening har vedtatt følgende uttalelse.

Les mer