Nytt styre i foreningen

Publisert: 
18.1.2024
Foto: 
Harald Braathen

Harald Braathen ble valgt som leder for de to kommende år i Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening

Onsdag 17. januar ble det avholdt årsmøte del 1 i Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening. Møtet fant sted i Salongen, Vega Scene. Dette var det første årsmøtet i foreningen etter sammenslåingen med Drammensavdelingen. Grunnen til at årsmøtet er delt i to deler er at det er viktig å få på plass et nytt styre som representerer hele foreningen så fort som mulig. Eneste sak på dagsorden var derfor valg.

Valgkomiteens leder, Lasse Helland, la fram valgkomiteens innstilling. Foreningen er heldigvis i en sånn stilling at «problemet» ikke er å finne egnede kandidater, men at det ikke er plass til alle. Etter vedtektene kan det ikke være mer enn 11 styremedlemmer og fem vararepresentanter. Det er også et poeng at disse skal avspeile foreningens yrkesmessige sammensetning. I år spiller også geografien en rolle. Ifølge sammenslåingsavtalen skal be to foreningene være representert med minst tre styremedlemmer hver.

Valgkomiteen må uansett ha gjort en bra jobb, for alle valg ble gjort enstemmig. Harald Braathen ble valgt som leder for de to neste årene, mens Torgeir Aakre er foreningens nestleder. Det valget ble gjort for ett år. Emil Ula, murer fra Mjøndalen Mur og Puss, ble ny ungdomsleder. Ellers er det verdt å legge merke til at det er to kvinner som faste styremedlemmer i tillegg til vara ungdomsleder. Hele innstillingen kan dere lese via linken under.

Årsmøtets del 2, hvor vi behandler andre årsmøtesaker som regnskap, årsmelding, bevilgninger og forslag, vil bli avholdt i april.

Les flere nyheter