Nedgang for målevirksomheten

Publisert: 
19.2.2024
Foto: 

Statistikken viser at målevolumet i Oslo er på nedadgående kurs.

Etter at målevirksomheten i Oslo hadde et lite «peak» i 2022 viste dessverre fjorårets statistikk nedgang igjen. Målevolumet målt i antall innmålte timer har dessverre ikke vært så lavt i hovedstaden siden 2017.

Bygningsarbeidernes fagforenings målekontor måler akkordene i fagene rørlegger, murer, maler og betong, og av disse er det bare malerfaget som har vist fremgang i 2023, som diagrammet viser:

Når det gjelder akkordfortjenesten er bildet litt annerledes. Her viser malerfaget en nedgang fra 318 til 301 kr per time, mens de andre fagene viser økning. Om man sammenligner med overtidsgrunnlaget, som utgjør det statistiske gjennomsnittet for byggebransjen, ser vi at alle de tre fagene har en brattere stigningskurve.

Det viser at det fortsatt er lønnsomt å bruke akkordtariffene.

 

Les flere nyheter