Nyheter

Bygningsarbeiderne har vedtatt krav til tariffoppgjøret

Bygningsarbeiderne har vedtatt krav til tariffoppgjøret

Tariffoppgjøret blir mer spennende enn på lenge. Mellomoppgjøret i år endte som man vet opp i konflikt, men det står fortsatt en lang rad med uløste problemer og venter på hovedoppgjøret. Den galopperende prisstigningen, ikke minst på kraft og drivstoff, har ført til dyrtid og det må et klekkelig løft til for å opprettholde kjøpekrafta. AFP-problematikken har ikke fått noen løsning og mange vil også bruke tariffoppgjøret for å hindre ytterligere brutalisering av arbeidslivet.

Les mer
Fanemarkering for faste ansettelser

Fanemarkering for faste ansettelser

Møt opp på fanemarkering for faste ansettelser!

Les mer
Delegater til Fellesforbundets landsmøte

Delegater til Fellesforbundets landsmøte

Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening har valgt delegater til Fellesforbundets landsmøte

Les mer
Teknisk revisjon for rørleggerfaget er fullført!

Teknisk revisjon for rørleggerfaget er fullført!

Akkordtariffen for rørleggerfaget har gjennomgått en teknisk revisjon. Nå foreligger det ny akkordtariff

Les mer
BNL med føringer på de lokale forhandlingene

BNL med føringer på de lokale forhandlingene

Byggenæringens Landsforbund vil legge føringer på de lokale forhandlingene

Les mer
GRATIS teorikurs til fagprøven

GRATIS teorikurs til fagprøven

I høst kan AOF tilby gratis kurs til fagteorien innen flere bygningsfag.

Les mer
Vil du gå på norskkurs?

Vil du gå på norskkurs?

Vi tar nå opp elever til kurs som starter 14. august 2023. Vi har tre halvårskurs: nybegynnere (A1), middelnivået (A2), viderekomne (B1).

Les mer
Minstelønna blir allmenngjort fra 15. juni

Minstelønna blir allmenngjort fra 15. juni

Etter tariffoppgjøret og streiken fikk vi nye minstelønnssatser i Fellesoverenskomsten for Byggfag. Disse blir allmenngjort og trer i kraft for alle som jobber på byggeplass i Norge fra 15. juni.

Les mer