Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Nyheter

Ny fane!

Ny fane!

-Det første vi måtte gjøre når vi hadde slått sammen de to foreningene våre, var å skaffe oss en fane, sier Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes fagforening. -Nå er den ferdig og den ble "avduket" på selveste 1. mai!

Les mer
Vellykket årsmøte på Zoom

Vellykket årsmøte på Zoom

Onsdag 21. april avholdt Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening sitt første ordinære årsmøte etter sammenslåingen. Skjønt, det er vel ikke så mye som er ordinært for tida. Møtet ble nemlig avholdt digitalt - på Zoom.

Les mer
Kompensasjonsordning på plass

Kompensasjonsordning på plass

Det begynner å bli en stund siden Stortinget vedtok en kompensasjonsordning for EØS-borgere som ufrivillig er blitt utestengt fra arbeidet på grunn av stengte grenser, men først nå er det klart hvordan denne ordningen skal fungere.

Les mer
Mulig streik!

Mulig streik!

Dersom NHO står på lønnsnedgang kan det bli streik fra mandag 12.april.

Les mer
Nytt nummer av Bygningsarbeideren

Nytt nummer av Bygningsarbeideren

Påskenummeret av Bygningsarbeideren er i trykken! Bygningsarbeideren er fagoreningsavisa til Fellesforbundets avdelinger 1, 600, 601 og 614.

Les mer
Bedre strengt enn stengt!

Bedre strengt enn stengt!

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser.

Les mer
Akkordstatistikken for 2020

Akkordstatistikken for 2020

Akkordtariffen er ikke død! Målestatistikken for 2020 viser positive tall, både for timelønna og bruken av de landsomfattende akkordtariffene.

Les mer
Stengte grenser

Stengte grenser

Vi har fått mange spørsmål fra medlemmer som er grensependlere i dag. De lurer naturlig nok på hvordan innreisereglene vil slå ut for dem. Bare i vår fagforening er det nok et hundretalls medlemmer som vil bli berørt. Fellesforbundet og LO har jobbet med denne saken i hele dag, men de har ikke fått alle avklaringer ennå.

Les mer
Ny medarbeider i avd 600

Ny medarbeider i avd 600

I dag har Lasse Helland skrevet under arbeidskontrakt med Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening. Han tiltrer stillingen 1. mars.

Les mer