Foreningen vedtar politisk streik!

Publisert: 
9.2.2024
Foto: 

Onsdag 7. februar vedtok styret i Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening å oppfordre sine medlemmer om å gå til politisk streik mot heving av pensjonsalderen.

Regjeringen vil gjøre pensjonsalderen avhengig av fødselsår. 
Hver årgang av pensjonister skal måtte vente en til to måneder lenger enn forrige årskull. Det skal 
skje både med aldersgrensa på 67 år og aldersgrensa på 62 år.
Fagbevegelsens pensjonsnettverk Pensjon for alle og flere andre organisasjoner protesterer mot dette og har varslet en aksjonsdag 14. mars, med fanemarkering på Eidsvolls Plass kl 15.00.
Kravene er:

Ingen økning i pensjonsalderen. Det er arbeidslivet som må endres, ikke pensjonsalderen.


En ordning for de som må gi seg tidlig (“sliterordning”) må være på plass før Stortinget behandler spørsmålet om pensjonsalder.


Garantipensjonen må minst opp på samme nivå som minstepensjon for enslige.


Uføre må tjene opp alderspensjon til alminnelig pensjonsalder, i dag 67 år.


Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening slutter seg til initiativet og varsler politisk streik mot forslaget. Foreningen oppfordrer sine medlemmer til å forlate arbeidsplassen kl 12.30 for å delta i arrangementet. Det vil bli utbetalt et bidrag til medlemmer som kan dokumentere at de deltar i fanemarkeringen.
Den enkelte klubb må gjøre vedtak om å slutte seg til den politiske streiken, og selv varsle sin arbeidsgiver om dette. Vi sender egen informasjon til alle klubbene.

Les flere nyheter