For medlemmer og tillitsvalgte

Velkommen til vår ressursside for medlemmer, baser og tillitsvalgte. Her finner du viktig informasjon, nyttige ressurser og ulike avtaler til nedlasting.

Uravstemning om resultatet fra tariffoppgjøret

Forhandlingene på Fellesoverenskomsten på byggfag kom i mål 24. august. Nå skal resultatet til uravstemming. Her finner du mer informasjon om det

Akkord er lønnsomt

Akkord er prestasjonslønn. Du får betalt for det du yter eller produserer. Avlønningen er basert på måling av arbeidet.

Akkord er lønnsomt, og den enkleste måten å få ei rettferdig lønn på.

Les hvorfor

Neste akkordkurs

Akkurat nå er det ingen akkordkurs som er planlagt, men sjekk igjen snart!
Vi er også fleksible på å få til bedriftsinterne akkordkurs i samarbeid med medlemmer og bedrift.
Ta kontakt

Tariffavtalen - vårt viktigste verktøy

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller deres representanter (fagforeninger
og arbeidsgiverforeninger).

Fellesoverenskomsten for byggfag er den tariffavtalen
vi bygningsarbeidere jobber på. Denne avtalen regulerer lønns- og andre arbeidsvilkår som reise- og brakkebestemmelser, overtidsbetaling, lengde på arbeidsuka, feriepenger, regler for innleie av arbeidskraft og avtalefestet pensjon (AFP).

Les mer

Tariffbedrifter

Til oversikten

Bli med å stanse ulovlig innleie

Før var bygningsarbeidere fast ansatt i et firma. I dag er bemanningsbyråer med midlertidige ansettelser i ferd med å ta over. De nye lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019 er et viktig verktøy for å stanse ulovlig innleie, men må følges opp av de tillitsvalgte på byggeplassene.

For at innleie skal være lovlig må…

Les mer

Finn kontaktinformasjon

Bygningsarbeideren

Medlemsavisa Bygningsarbeideren kommer ut tre ganger i året og sendes til alle medlemmer i foreningen. Her finner du hele arkivet over utgaver.

Til arkivet

Arrangement

Se flere arrangement

Har du vært vitne til lovbrudd på arbeidsplassen?

Fair Play Bygg ønsker tips fra våre medlemmer og tillitsvalgte om lovbrudd. Les mer på nettsiden fairplaybyggoslo.no