Delta i toget 8. mars!

Publisert: 
13.2.2024
Foto: 
Petter Vellesen

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og vi har lang tradisjon i å markere dagen med et arrangement. I Oslo har det vært tradisjon å ha et folkemøte på Youngstorget med taler og appeller før demonstrasjonstoget. Dette arrangementet har etter hvert blitt stort og kraftfullt og har samlet mer enn 10 000 deltakere.

Parolene til 8. marsmarkeringa blir bestemt gjennom et stortparolemøte hvor man kan sende inn forslag og stemme over dem. Kvinnegruppa iBygningsarbeidernes fagforening har i de seinere åra vært aktive påparolemøtene og fått vedtatt paroler som dreier seg om hverdagen til kvinner ibyggebransjen, fra garderobeforhold til rekruttering. Disse parolene har oftesamlet mange bak seg. I 2019 gikk for eksempel både LO-lederen og toforbundsledere bak parola «Aktiv politikk for flere jenter i byggebransjen».(Bildet)

I år fikk kvinnegruppa gjennom parola «"Unisex"= herremodell. Kjønnstilpassa verneutstyr NÅ!» Foreningens medlemmer oppfordres til å delta i toget bak denne parola. Hovedparola for arrangementet er «Ikke én til - stopp menns kvinnedrap!». Det er flere andre paroler om arbeidsliv og faglige rettigheter, for eksempel «Sats på egne ansatte, hele og faste stillinger nå!», «Kamp mot fattigdom – Hev kvinnelønna og trygdesatsene!», «Frontfagmodellen er ingen unnskyldning - likelønn nå» og «Levealdersjustering og hevet pensjonsalder = kvinnefiendtlig».

Les flere nyheter