Samarbeid om bas-skolering!

Publisert: 
16.1.2024
Foto: 
Harald Selvær

I dag kom partene et langt stykke videre i å utvikle bas-rollen og å skolere lagbasene i byggebransjen. På Kuben Yrkesarena møttes representanter fra fagforeninger, bedrifter og bedriftsklubber for å skrive under en felles søknad.

At basen i et arbeidslag har en nøkkelrolle på byggeplassene er det vel ingen som setter spørsmålstegn ved. Det er vel heller ingen tvil om at basrollen er svært sammensatt og komplisert. Basen er en del av laget samtidig som han er arbeidsleder, det forventes at han skal ha oversikt over lover, regler og ikke minst akkordtariffenes bestemmelser. Samtidig som han må være en god fagmann skal han også sørge for at arbeidslaget fungerer optimalt, og nesten all kommunikasjon, både oppover og nedover, går som regel gjennom basen.

Uten at alt dette fungerer vil bedriften tape stort på manglende produktivitet, og arbeidslagets akkordfortjeneste vil forsvinne. Allikevel er det lite eller ingen systematisk opplæring for lagbaser. Det lille som er er fra bedriftenes side knytta opp mot stillingsbeskrivelsene og instruksene, fra fagforeningenes side er det en viss opplæring i akkordtariffene.

Nå prøver vi å gjøre noe med dette! Tirsdag 16. januar ble det underskrevet en samarbeidsavtale om å søke midler til å gjennomføre et utviklingsprosjekt om bas-skolering. De som skal samarbeide om dette er er fagforeningene Tømrer- og Byggfagforeningen og Bygningsarbeidernes fagforening, bedriftene Skanska AS og Hent AS, med respektive bedriftsklubber, samt Fagskolen i Oslo.

Hvis prosjektet får tildelt midler vil man gå videre med å gjennomføre en undersøkelse blant basene i bransjen og minst ett seminar/konferanse i målgruppa. På bakgrunn av dette vil det bli levert en studieplan våren 2025, med sikte på å sette i gang en pilot til høsten neste år.

Studieplanen vil bli ganske omfattende, men det er i tråd med kompetansebehovet. Man regner med at bas-skoleringa vil måtte inneholde så forskjellige temaer som kunnskap om relevante lover, forskrifter. regler og instrukser, organisering og ledelse av arbeidslag, kommunikasjon og konfliktløsning og planlegging og planleggingsverktøy.

Vi har stor tro på dette prosjektet, og om det slår til som forventet vil bedriftene kunne se fram mot en produksjonsøkning, og arbeiderne vil få et løft i akkordfortjenesten!

På bildet skriver Allan Gloinson fra Fagskolen Oslo under søknaden. Bak fra venstre Harald Braathen, Fellesforbundet avd 600, Geir Olsen, Fellesforbundet avd 601, Thomas Kjendlie, Skanska, Carl Ludvig Corneliussen, HENT og Mathis Marien, Bedriftsklubben i HENT. (Foto: Harald Selvær)

Les flere nyheter