Tariffavtalen

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidernes- og arbeidsgivernes organisasjoner. Krever man tariffavtale på bedriften, gir det rett til bedre betingelser.

Blant annet til å få betalt på helligdager, rett til mer ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning. Med tariffavtale har dere også rett til å inngå avtaler med ledelsen på bedriften om ting som er spesielle hos dere. Fagforeningen hjelper dere med å få på plass en tariffavtale. Kontakt oss om dette.

Viktige avtaler og vedlegg

Tariffbedrifter