Styret

Styret er satt sammen av tillitsvalgte fra de ulike klubbene. Styret er valgt av årsmøtet og leder fagforeninga mellom årsmøtene.

Jan Erik Hansen
1. vararepresentant
Torgeir Aakre
Nestleder
Christian Berg
Styremedlem
Thomas Brostrøm
Styremedlem
Arne Sveen
Styremedlem
Dag Mathisen
Styremedlem
Ine Nordahl
Styremedlem
Jon Martin Langemyr
Styremedlem
Rune Vorkinn
Styremedlem
Samir Zeljkovic
Styremedlem
Redwan Abdilahi
Ungdomsleder
Espen Stømner
Vara ungdomsleder
Håvard Kvivesen
Vararepresentant
Roy Sagstad
Vararepresentant
Sebastian Grühn
Vararepresentant
Jørn Petter Roland Gulbrandsen
Vararepresentant