Styret

Styret er satt sammen av tillitsvalgte fra de ulike klubbene. Styret er valgt av årsmøtet og leder fagforeninga mellom årsmøtene.

Torgeir Aakre
Nestleder
Thomas Brostrøm
Styremedlem
Arne Sveen
Styremedlem
Dag Mathisen
Styremedlem
Dino Pizzarro
Styremedlem
Ine Nordahl
Styremedlem
Jon Martin Langemyr
Styremedlem
Rune Vorkinn
Styremedlem
Samir Zeljkovic
Styremedlem
Oliver Ledermann
Ungdomsleder
Christian Berg
Vararepresentant
Håvard Kvivesen
Vararepresentant
Roy Sagstad
Vararepresentant
Sebastian Grühn
Vararepresentant
Bjørn Olsen
Vararepresentant