Styret

Styret er satt sammen av tillitsvalgte fra de ulike klubbene. Styret er valgt av årsmøtet og leder fagforeninga mellom årsmøtene.

Thomas Brostrøm
1. vararepresentant
Ryszard Cyrana
2. vararepresentant
Per Øyvind Jørgensen
3. vararepresentant
Fredrik Öholm
4. vararepresentant
Håkon Straume
5. vararepresentant
Harald Braathen
LEDER
Torgeir Aakre
Nestleder
Christian Berg
Styremedlem
Jan Erik Hansen
Styremedlem
Andreas Vhile
Styremedlem
Ragnhild Nyeggen
Styremedlem
Caroline Strand Ask
Styremedlem
Arne Sveen
Styremedlem
Dag Mathisen
Styremedlem
Samir Zeljkovic
Styremedlem
Emil Ula
Ungdomsleder
Nina Pedersen
Vara ungdomsleder