O Związku Zawodowym Pracowników Budowlanych (Bygningsarbeidernes Fagforening), Fellesforbundet, oddział 600

Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych organizuje pracowników budowlanych w Oslo i części Akershus. Pracujemy na rzecz poważnego sektora budowlanego opartego na stałym zatrudnieniu i norweskich płacach w Norwegii. Jesteśmy związkiem dla każdego, kto pracuje w branży budowlanej.

Bygningsarbeidernes Fagforening jest nowym związkiem, ale ma wieloletnie tradycje w ruchu związkowym. Związek został założony po połączeniu Oslo Bygningsarbeiderforening (Związku Zawodowego Budowlańców) i Rørleggernes Fagforening (Związku Zawodowego Hydraulików) w jeden związek. Przez ponad 125 lat nasi poprzednicy walczyli o wyższe płace i lepsze warunki pracy. W momencie powstania w 2020 roku, mieliśmy około 3000 aktywnych członków.

Zrzeszamy hydraulików, malarzy, tapicerów, posadzkarzy, murarzy, glazurników, betoniarzy, cieśli szalunkowych, zbrojarzy, robotników prac ziemnych, ogrodników krajobrazowych, operatorów dźwigów, pracowników wentylacji, izolatorów i innych, którzy pracują na budowach w Oslo.

Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych jest politycznie niezależny, ale nie neutralny.

Fagforeninga er ikke et servicekontor som fikser ting for deg, men vi skal gjøre flest mulig i stand til å sloss for egne krav. En sterk fagforening er en aktiv fagforening med sterke klubber og aktive medlemmer.

Les mer om medlemskap

Ważne dokumenty

Znajdź informacje kontaktowe