Pracownicy

Związek zawodowy zatrudnia na stałe: przewodniczącego związku, kosztorysantów i pracowników organizacyjnych.

Bård Hamborg Bjerkeli
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY
Børre Hagen
SEKRETARZ ORGANIZACYJNY
Jeanne Furunes
OMBUD (SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY)
John Erik Melby
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT MALARSKICH
Kjell Arild Lier
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT HYDRAULICZNYCH
Lasse Helland
OSOBA PROWADZĄCA SPRAWY/PRACOWNIK ORGANIZACYJNY
Magnus Hellstrøm
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT HYDRAULICZNYCH
Miroslaw Bartnik
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY
Petter Vellesen
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY
Terje Larsen
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT MURARSKICH
Tor Øyvind Hokåsmoen
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT BETONIARSKICH
Trine Hansen
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REJESTR CZŁONKÓW