Zarząd

Zarząd składa się z mężów zaufania z różnych klubów. Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie i zajmuje się prowadzeniem związku pomiędzy corocznymi walnymi zgromadzeniami.

Thomas Brostrøm
CZŁONEK ZARZĄDU
Per Øyvind Jørgensen
Fredrik Öholm
Håkon Straume
Harald Braathen
PRZEWODNICZĄCY
Torgeir Aakre
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Christian Berg
ZASTĘPCA PRZEDSTAWICIELA
Andreas Vhile
Ragnhild Nyeggen
Caroline Strand Ask
Arne Sveen
CZŁONEK ZARZĄDU
Dag Mathisen
CZŁONEK ZARZĄDU
Samir Zeljkovic
CZŁONEK ZARZĄDU
Nina Pedersen