Valdyba

Valdyba išrenkama iš įvairių klubų profsajungos atstovų visuotiniame metiniame narių susirinkime ir vadovauja profsąjungos veiklai tarp metinių susirinkimų.

Thomas Brostrøm
VALDYBOS NARYS
Per Øyvind Jørgensen
Fredrik Öholm
Håkon Straume
Harald Braathen
PIRMINKAS
Torgeir Aakre
PIRMININKO PAVADUOTOJAS
Christian Berg
VALDYBOS NARIO PAVADUOTOJAS
Andreas Vhile
Ragnhild Nyeggen
Caroline Strand Ask
Arne Sveen
VALDYBOS NARYS
Dag Mathisen
VALDYBOS NARYS
Samir Zeljkovic
VALDYBOS NARYS
Nina Pedersen