Akord

Akord to tradycyjny system wynagrodzeń dla pracowników budowlanych. Stosując akord, mamy gwarancję, że otrzymamy wynagrodzenie za to, co wyprodukujemy. W ten sposób zapewniamy sobie sprawiedliwy udział w tworzeniu wartości, a niezależnie od tego, czy pracujemy ciężej - czy mądrzej - zarabiamy lepiej. Kiedy pracujemy w systemie akordowym, brygada akordowa sama zarządza większością produkcji, dzięki czemu dzień pracy jest lepszy dla większości osób. Pracownicy budowlani, którzy pracują w systemie akordowym, mają zazwyczaj bardzo dobre wynagrodzenie roczne.

System działa w ten sposób, że strony w życiu zawodowym wynegocjowały szczegółowe cenniki - taryfy akordowe - w ramach poszczególnych dziedzin budownictwa, gdzie opisane są poszczególne zadania robocze wraz z wyceną. Taryfy akordowe obowiązują na terenie całego kraju i tylko związek zawodowy Fellesforbundet i pracodawcy mogą je zmieniać po przeprowadzeniu negocjacji. Zespół akordowy może negocjować dodatki w oparciu o warunki lokalne. Kosztorysant oblicza ceny za wszystko, co brygada wykonała i ustala stawkę godzinową. Za pracę kosztorysanta brygada płaci opłatę pomiarową.

Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych zatrudnia kosztorysantów prac betoniarskich, hydraulicznych, malarskich i murarskich. Opłata pomiarowa wynosi 3%. Kosztorysanci pomagają również poszczególnym brygadom w zawieraniu umów lokalnych i mogą śledzić produkcję. Biuro pomiarowe organizuje również kursy, zarówno dla członków związku, jak i w firmach.

Nie wszyscy pracownicy budowlani pracują według taryf akordowych. Niektórzy otrzymują stałą stawkę godzinową, a inni pracują na podstawie wewnętrznych umów akordowych. Również w takich systemach obowiązują zasady akordu zawarte w układzie zbiorowym, a kluby zakładowe mogą zawrzeć umowę, na mocy której biuro pomiarowe sprawuje kontrolę i pomaga brygadom akordowym. Biuro pomiarowe Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych dokonuje również pomiarów w innych okręgach, o ile nie ma tam miejscowego biura pomiarowego.

Następny kurs dotyczący taryfy akordowej

Apr
12

Kurs i akkordtariffene

Bygningsarbeidernes fagforening holder kurs i BRUK AV AKKORDTARIFFEN

Les mer
Jesteśmy również elastyczni w organizowaniu wewnątrzzakładowych kursów akordowych we współpracy z naszymi członkami i firmami.
Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące akordu? Skontaktuj się z nami

John Erik Melby
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT MALARSKICH
Kjell Arild Lier
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT HYDRAULICZNYCH
Magnus Hellstrøm
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT HYDRAULICZNYCH
Terje Larsen
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT MURARSKICH
Tor Øyvind Hokåsmoen
PRACOWNIK ORGANIZACYJNY/KOSZTORYSANT ROBÓT BETONIARSKICH