Akkord

Akkord er bygningsarbeidernes tradisjonelle lønnssystem. Ved å bruke akkord er vi garantert å få betalt for det vi produserer. På den måten sikrer vi at vi får vår rettmessige del av verdiskapningen, og om vi jobber hardere – eller smartere – tjener vi bedre. Når vi jobber akkord styrer akkordlaget selv det meste av produksjonen og slik blir arbeidsdagen bedre for de fleste. Bygningsarbeidere som jobber akkord har som oftest en ganske bra årslønn.

Systemet fungerer slik at partene i arbeidslivet har forhandlet fram detaljerte prislister – akkordtariff –  innen de enkelte byggfaga hvor de enkelte arbeidsoppgavene er beskrevet og har fått sin pris. Akkordtariffene er landsomfattende og det er bare Fellesforbundet og arbeidsgiverne som kan forandre på dem, etter forhandlinger.  Akkordlaget kan forhandle om tillegg ut fra de lokale forholdene. Oppmåleren regner sammen prisene for alt laget har utført og kommer fram til en timelønn. For denne jobben betaler laget et målegebyr.

Bygningsarbeidernes fagforening har oppmålere på betong-, rørlegger-, maler og murfagene. Målegebyret er på 3%. Oppmålerne bistår også de enkelte lagene når det gjelder å inngå lokale avtaler og kan følge opp produksjonen. Målekontoret arrangerer også kurs, både for fagforeningens medlemmer og internt i bedriftene.

Ikke alle bygningsarbeidere jobber etter akkordtariffene. Noen går på fast timelønn og noen jobber etter interne akkordavtaler. Overenskomstens regler for akkordarbeid gjelder også for slike systemer, og bedriftsklubbene kan gjøre avtale om at målekontorene fører kontroll og assisterer akkordlagene. Bygningsarbeidernes fagforenings målekontor måler også i andre distrikter, dersom det ikke er målekontor der.

Neste akkordkurs

Akkurat nå er det ingen akkordkurs som er planlagt, men sjekk igjen snart!
Vi er også fleksible på å få til bedriftsinterne akkordkurs i samarbeid med medlemmer og bedrift.
Ta kontakt

Spørsmål om akkord? Kontakt oss

John Erik Melby
Organisasjonsarbeider/oppmåler malerfaget
Kjell Arild Lier
Organisasjonsarbeider/ oppmåler rørleggerfaget
Magnus Hellstrøm
ORGANISASJONSARBEIDER/ OPPMÅLER RØRLEGGERFAGET
Terje Larsen
Organisasjonsarbeider/ oppmåler murerfaget
Tor Øyvind Hokåsmoen
Organisasjonsarbeider/oppmåler betongfaget