Układ zbiorowy

Układ zbiorowy jest umową pomiędzy organizacjami pracowników i pracodawców. Domaganie się układu zbiorowego w firmie daje prawo do lepszych warunków.

Między innymi prawo do wynagrodzenia w dni świąteczne, prawo do większej ilości urlopów i wynagrodzenia za urlop, do wyższego wynagrodzenia za nadgodziny i lepszego systemu emerytalnego. Dzięki układowi zbiorowemu masz również prawo do zawierania umów z kierownictwem firmy w sprawach, które są dla Ciebie ważne. Związek zawodowy pomoże Ci w zawarciu układu zbiorowego. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Ważne umowy i załączniki

Firmy z układem zbiorowym