Om sammenslåingen

12. februar vedtok medlemmene i Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening at de to foreningene skulle slå seg sammen til en samlet forening for bygningsarbeidere i Oslo-området. Den nye foreningen skulle stiftes på årsmøte 23. april, men på grunn av korona-situasjonen ble dette årsmøtet flyttet til 19. august. Nå er offisielt Bygningsarbeidernes Fagforening stiftet.

Våre to foreninger har i lang tid samarbeidet godt, blant annet om byggpatruljen, kartlegging av innleie og rapporter, samt mobilisering til politiske streiker mot bemanningsbransjen.

Petter Vellesen (leder av Oslo Bygningsarbeiderforening) og Joachim Espe (leder av Rørleggernes Fagforening) er nå sammenslått til en forening. Foto: Ihne Pedersen

Årsmøtet valgte et nytt styre med Joachim Espe som leder, i tillegg til valg av flere komiteer. Vi informerte også om mulighet for streik i tariffoppgjøret, vedtok to uttalelser fra årsmøtet og bevilgninger til Fair Play Bygg Oslo og omegn og Industriaksjonen.

Petter Vellesen ble takket av som leder for Oslo Bygningsarbeiderforening gjennom 11 år.

Foto: Ihne Pedersen