Vellykket landsmøte!

Publisert: 
26.10.2023
Foto: 
Håvard Sæbø/FriFagbevegelse

Landsmøtet i Fellesforbundet er nå over, og for et vellykka landsmøte det ble for vår forening!

Vi hadde levert inn 26 forslag til landsmøtet, og de aller fleste sakene våre ble vedtatt og er nå blitt en del av Fellesforbundets politikk de neste fire årene. Av politiske stridssaker som det ble stemt over på landsmøtet har kanskje de flest fått med seg vedtakene om EØS, tilknytning til ACER, energipolitikk og, kanskje viktigst, avvisningen av en reformert AFP-ordning. Alle disse var i tråd med vår forenings politikk.
Men landsmøtet vedtok også gode vedtak om gjennomsnittsberegning av arbeidstida, solidaransvar, NAVs garantilønnsordning, etter- og videreutdanning, boligpolitikk, krav til tariffavtale ved offentlige innkjøp og bekjempelse av A-krim, helt i tråd med foreningens ønsker og vedtak. Bygningsarbeidernes fagforenings store kampsak de siste åra har uten tvil vært kampen mot bemanningsbransjen, og Fellesforbundets politikk om denne saken kommer nå fram i uttalelsen "Et seriøst og organisert arbeidsliv":
Landsmøtet mener at kampen mot løsarbeid må fortsette med full styrke i den kommende perioden. Faste og direkte heltidsstillinger skal være den absolutte hovedregelen. Det er uakseptabelt med bruk av innleie og falske selvstendige som fortrenger vanlige ansettelser. Svingende behov for arbeidskraft skal primært dekkes gjennom innleie fra reelle produksjonsbedrifter. Bemanningsbransjen setter løsarbeid i system og arbeidsgiveransvaret pulveriseres. Dette truer både den norske arbeidslivsmodellen og det organiserte arbeidslivet. Myndighetene må iverksette strenge og aktive tiltak for å begrense innleie fra bemanningsforetak, bruk av falske selvstendige og andre former for løsarbeid. Fellesforbundet vil fortsatt jobbe for at bemanningsbransjen avvikles på sikt. Fellesforbundet erkjenner at det vil skje gradvis over tid. Forskriftsadgangen i arbeidsmiljøloven§14-12(6) til å forby innleie må tas i bruk i bransjer og områder der vi mener det er nødvendig, slik det har blitt gjort innen bygg i Oslo, Viken og Vestfold. Fellesforbundet skal fortsatt kjempe for å styrke arbeidsfolks rettigheter og jobbe for at stillingsvernet ikke svekkes. Målet er et trygt og godt arbeidsliv for alle.  (vår utheving) Dette vedtaket er en stor seier for oss og en kraftig anerkjennelse av det arbeidet foreningen har gjort.

Les flere nyheter