Vellykket årsmøte på Zoom

Publisert: 
22.4.2021
Foto: 
PV

Onsdag 21. april avholdt Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening sitt første ordinære årsmøte etter sammenslåingen. Skjønt, det er vel ikke så mye som er ordinært for tida. Møtet ble nemlig avholdt digitalt - på Zoom.

Det var 57 medlemmer og fem gjester som logget seg på vårt første ordinære årsmøte, og det gikk helt greit å avvikle et såpass stort møte digitalt, selv om alle selvsagt kunne ønsket seg å møtes i kjøtt og blod.

Før møtet ble det vist en film om foreningens nye fane. Den legges ut på Facebook 1. mai.

Årsmøtet vedtok blant annet denne uttalelsen:

Gjenreis den norske arbeidslivsmodellen – nytt politisk flertall – ny politisk kurs!  

Vi som jobber i byggebransjen har fått merke på kroppen mange av de store endringene som har skjedd i arbeidslivet vårt de siste årene;  

lavlønnskonkurranse, sosial dumping, nedbygging av faste ansettelser, som erstattes av innleie fra bemanningsbyråer eller bortsetting til underentreprenører med helt andre lønns- og arbeidsvilkår.  

I kjølvannet av dette har vi også opplevd en sterk økning i rein organisert kriminalitet.  

Vi har sett en fallende organisasjonsgrad og våre medlemmers innflytelse over egen arbeidshverdag og egne lønns- og arbeidsvilkår har blitt svekket.  

Arbeidsgiverne har blitt mer offensive, og ofte mindre interessert i å forhandle med de tillitsvalgte. Vi opplever at enkelte bedrifter bruker HR-avdelinger og kyniske metoder i forsøk på å svekke fagorganisering i bedriftene.  

Kort fortalt er den norske arbeidslivsmodellen nær sagt borte i byggebransjen i Oslo-området.  

 

Til høsten er det stortingsvalg og det er ikke nok med en justering av kursen, men vi trenger en helt annen politikk enn dagens nedbygging av den norske modellen.  

I snart 8 år har vi hatt regjeringer som kun har tjent arbeidsgiverne og milliardærene, og ikke arbeidsfolk og fellesskapet. Vi kan ikke la partier som gjennom mange år har sørget for at forskjellene øker mens arbeidslivet vårt forfaller, få fortsette!  

Vi mener et nytt politisk flertall må bygges på partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt.

Bygningsarbeidernes fagforening støtter en ny politisk kurs som vil:  

Videre ble det vedtatt at foreningen skal jobbe med problematikken rundt boforholdene til arbeidsinnvandrere. Et forslag om honorar til styremedlemmene ble avvist.

Årsmøtet foretok følgende bevilgninger:

·        Fair Play Bygg Oslo og Omegn – kr 200 000

·        Industriaksjonen – kr 20 000

·        Palestinakomiteens faglige utvalg – kr 5000

·        Norsk Folkehjelp – kr 10 000

·        Faglig utvalg Nei til EU – kr 15 000

·        Pensjon for alle – kr 10 000

·        Bygningsarbeidernes pensjonistforening – kr 30000

Når det gjaldt valgene tok hele styret gjenvalg, med unntak av vararepresentant Joakim Gjelstad som ble erstattet av Christian Berg.

Les flere nyheter