Teknisk revisjon for rørleggerfaget er fullført!

Publisert: 
15.8.2023
Foto: 

Akkordtariffen for rørleggerfaget har gjennomgått en teknisk revisjon. Nå foreligger det ny akkordtariff


Fellesforbundet og Rørentreprenørene Norge har foretatt en teknisk revisjon i Akkordtariffen 2023 for rørleggerfaget. Akkordtariffen 2023 er nullstilt, dvs. grunnprisene er oppdatert med det nye generelle tillegget for 2023 etter vårens lønnsoppgjør. I tillegg er grunnprisene øket med 5%.  

Akkordtariffen 2023 er oppdatert med monteringspriser for nye materialer og komponenter. En del komponenter og utstyr er også fjernet med bakgrunn i at disse er utgått. Prisene er også oppdatert med nye dimensjoner for ulike rørledninger og deler.

Forenkling av tekst
Det har vært en nøye gjennomgang av innhold i tariffen og teksten er forenklet og blitt mer forståelig for brukerne. En del like punkter/byggtyper er blant annet slått sammen.

Samarbeidet mellom Fellesforbundet og Rørentreprenørene Norge
Rørleggerfaget har god tradisjon for jevnlige oppdateringer og tilpasninger av akkordtariffen for rørleggerfaget. I regelen foretas en teknisk revisjon hvert 4 eller 5 år, med bakgrunn i Covid 19 ble den siste oppdateringen litt forsinket. Samarbeidet mellom organisasjonene er konstruktivt og bra og selv om det ikke alltid er enighet "lander" vi løsningene felles på en god måte.

Arbeidsgruppen for akkordtariffen
Arbeidsgruppen består av fire personer fra hver av partene, i tillegg til deltakelse fra noen observatører. Rørentreprenørene Norge har sekretær funksjon og leder arbeidsgruppen og tilhørende møter.

Representanter for arbeidsgruppen vil om en stund presentere den nye tariffen i møter flere steder i landet.

Ønsker du ytterligere informasjon om Akkordtariffen 2023, kan du ta kontakt med Kjell Arild Lier, 911 56 206 eller Magnus Hellstrøm, 909 70 644.

Les flere nyheter