Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Sverige: Stillingsvernet svekkes

Publisert: 
7.10.2020
Foto: 
Foto: Byggnads

Stillingsvernet i Sverige er under angrep. I januar i fjor solgte de svenske sosialdemokratene sjela si til djevelen for å komme i regjeringsposisjon. I bytte måtte de blant annet gå med på at det skulle bli lettere å sparke folk.

"Aldri om jeg kommer til å forhandle under galgen og tvinges til forverringer for Sveriges bygningsarbeidere. Aldri." Dette sa Byggnads leder i våres. Nå ble riktignok LO tvunget til forhandlingsbordet om den såkalte LAS-utredningen, men de ga ikke etter for forverringene i utredningen, og forhandlingene strandet 1. oktober.

LAS står for Lag om Anställningsskydd og er den svenske lovgivningen som skal sikre stillingsvernet til arbeidstakerne. Som Bygningsarbeideren skrev om i forrige nummer har Socialdemokraterna inngått et vanhellig kompromiss med arbeidsgiverne og høyresida om at denne loven skal liberaliseres. LO og fagforeningene har ikke vært med på det kompromisset. De har ikke blitt spurt heller, men som et slags siste halmstrå har de deltatt i forhandlinger for om mulig å dempe de verste utslagene av lovforverringen.

Lovforslaget innebærer, som vi skrev om i Bygningsarbeideren 2-2020, blant annet at retten til å stå i stilling blir svekka og at ansienniteten ved nedbemanning skal kunne fravikes. LO kunne ikke gå med på disse forverringene og forhandlingene brøyt altså sammen.

Nå er taktikken at man må sikre stillingsvernet gjennom avtaleverket og at partene i arbeidslivet må forhandle om disse stridsspørsmålene. Om det skal lykkes må LO stå samlet og være villig til å ta en fight. I Sverige måtte de også utsette tarifforhandlingene, men flere forbund setter i gang forhandlingene i disse dager. Der har de sjansen til å vise om de mener alvor.

Les flere nyheter