Streiken er slutt!

Publisert: 
21.4.2023
Foto: 

Streiken ble avsluttet etter fire arbeidsdager. LO hadde forlangt økt kjøpekraft til alle, og dette kravet ble innfridd.

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. Tilleggene gis med virkning fra 22. april 2023.Medlemmer på Fellesoverenskomsten for Byggfag og på Overenskomst for Byggeindustrien vil få kr 7,50 i timen som et generelt tillegg. I tillegg kommer det man oppnår i lokale forhandlinger.Satsene i overenskomstene vil bli regulert.Det vil bli økning i minstelønnssatsene, men også i akkordpåslag, reise- og gangtid osv.

Det er bare å gratulere medlemmene med en godt gjennomført streik. Det ble hurtig satt ut streikevakter ved de fleste byggeplasser som var berørt av streiken. Vi har registrert noen tilfeller av streikebryteri, men alt i alt har tingene vært under god kontroll.

I løpet av de fire dagene streiken varte rakk vi også å ha hele tre markeringer, på Regjeringskvartalet, på Youngstorget og utenfor NHO. Det var godt frammøte og vi fikk fram streikens krav: Reallønnsøkning og rettferdig fordeling!

Gratulerer!

Les flere nyheter