Streik!

Publisert: 
16.4.2023
Foto: 

Arbeidsgiverne ville ikke innfri vårt krav om økt kjøpekraft, og dermed er det streik fra i morgen tidlig 17. april.

Det er begrenset streikeuttak, og av våre bedrifter på Fellesoverenskomsten for Byggfag er disse tatt ut i første omgang: Veidekke, Skanska, NCC, Betonmast Boligbygg, Adecco Solutions, JM Norge, Bundebygg, Hent og Backe Stor-Oslo. De som jobber i disse bedriftene skal ikke jobbe i morgen, men gå streikevakt på arbeidsplassene sine. Klubbene organiserer streikevakt. Streik er ikke ferie, de streikende står til steikeledelsens disposisjon.

De som ikke er i streik skal møte på jobb som vanlig og jobbe med det de vanligvis gjør. De må under ingen omstendighet utføre arbeid som en streikende skulle gjort!

Konfliktstøtte fra Fellesforbundet er på kr 4162,- og fra Bygningsarbeidernes fagforening på kr 1800,-, begge per uke og skattefritt.

LO om streiken: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lonn/nyheter-om-lonn-2023/lo-er-i-streik/

Her ser dere streikeuttaket: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lonn/nyheter-om-lonn-2023/disse-bedriftene-kan-bli-tatt-ut-i-streik/

Les flere nyheter