Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

STOLT prøver å omgå innleiebegrensinger

Publisert: 
30.9.2020
Foto: 
Foto: Ihne Pedersen

Hverken fantasien eller frekkheten ser ut til å sette grenser for bemanningsbransjens oppførsel. Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening er sterkt kritisk til STOLTs siste forsøk på å omgå regelverket.

Siste nytt er at bemanningsfirmaet STOLT – tidligere Jobz – tilbyr en ny tjeneste: Bemanningsrekruttering: Skjønt ny, dette er ikke noe nytt, bare en ny vri på fenomenet at noen skal tjene penger på å formidle arbeidskraft. Som Stolt selv sier: «STOLT finner arbeidskraften dere trenger og følger opp medarbeiderne i hverdagen. Den eneste forskjellen er at medarbeiderne formelt ansettes hos arbeidsgiver». (Våre uthevinger) STOLT skal til og med administrere og kvalitetssikre oppsigelses- og nedbemanningsprosesser. I følge bemanningsbyrået skal dette være helt lovlig «enten du har tariffavtale eller ikke»!

– Bygningsarbeidernes fagforening kan ikke begripe annet enn at dette er en omgåelse av lovverket. Poenget med en fast ansettelse er jo blant annet at du som fast ansatt blir fulgt opp av den som leder arbeidet ditt og vet hva du er god for. Hvis oppdragsgiveren i tillegg slipper å være ansvarlig for oppsigelsen, men overlater dette også til en tredjeperson – bemanningsbyrået – kan det ikke være noen fordel for arbeidstakeren å være ansatt på dette viset. Når Stortinget vedtok nye lover på dette området var det meningen at de skulle virke innskrenkende på bemanningsbransjens framferd. STOLT viser Stortinget fingeren ved å oppføre seg på denne måten, sier Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes Fagforening.

Fellesforbundet reagerer

Heller ikke Fellesforbundet har noe godt å si om denne ordningen.

– Dette er det verste jeg har sett, sier nestleder Steinar Krogstad.

–Det er et slående eksempel på hvor ille bemanningsbransjen kan være. Dette er så langt inn i gråsonen at vi nesten kommer utenfor.

Even Hagelien i NHO Service og Handel mener derimot at ordningen ikke representerer noen omgåelse av loven.

– Slik jeg har fått forklart dette, er det en helt lovlig løsning, sier han, og presiserer at STOLT må forholde seg til akkurat de same reglene her som kundebedriften gjør. Hagelien sier at dette er ganske enkelt snakk om rekruttering til faste stillinger, pluss en outsourcing av HR-tjenester.

– Nettopp det å rekruttere til i praksis midlertidige stillinger samt å outsource en så viktig funksjon som HR-tjenestene representerer jo en fullstendig ansvarsfraskrivning fra arbeidsgivernes side, avslutter Joachim Espe.

– Dette aktualiserer jo bare kravet om et forbud mot hele bemanningsbransjen.

Les flere nyheter