Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Stengte grenser

Publisert: 
10.2.2021
Foto: 
Petter Vellesen

Vi har fått mange spørsmål fra medlemmer som er grensependlere i dag. De lurer naturlig nok på hvordan innreisereglene vil slå ut for dem. Bare i vår fagforening er det nok et hundretalls medlemmer som vil bli berørt. Fellesforbundet og LO har jobbet med denne saken i hele dag, men de har ikke fått alle avklaringer ennå.

Fellesforbundet har sendt ut denne meldingen:

Stengte grenser – arbeidstakerrettigheter

Nye og strengere innreiseregler til Norge gjelder fra fredag 29. januar 2021. Det betyr at en del av våre medlemmer ikke vil kunne reise på jobb i Norge, eller hjem igjen, som planlagt. Fellesforbundet og LO jobber nå intenst for å klarlegge hvilke rettigheter arbeidstakerne har i denne situasjonen. Vi kan uten videre slå fast at:

 

Når det gjelder inntekt, er det vårt selvsagte utgangspunkt at arbeidstakere som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, ikke skal stå uten inntekt. Så langt er det ikke klarlagt fra myndighetenes side hvordan inntektstapet skal kompenseres eller hvilke ytelser arbeidstakerne har krav på i denne helt spesielle situasjonen.

Vi jobber fortløpende med saken opp mot Arbeids- og sosialdepartementet, og kommer tilbake med mer informasjon så raskt som mulig!

Les flere nyheter