Spørreundersøkelse: Ansatte i bemanningsbransjen vil heller jobbe i et vanlig firma

Publisert: 
24.8.2021
Foto: 
Brage Aronsen

Fagforeningene som står bak den politiske streiken 26. august er klare på at et forbud mot bemanningsbransjen ikke er ment å ramme utenlandske arbeidere, men tvert imot vil gi dem høyere lønn og bedre vilkår. En spørreundersøkelse Bygningsarbeidernes fagforening er i ferd med å foreta viser at de ansatte i bemanningsbransjen skjønner dette.

Utenlandske bygningsarbeidere som arbeider i et bemanningsbyrå, befinner seg i en vanskelig situasjon. Det er ikke lett å kreve umiddelbar nedstenging av et selskap som har vært din arbeidsgiver, kanskje i årevis. Men til tross for at de frykter nedlegging, ser man også de voksende problemene i leievirksomheten som er bakgrunnen for den politiske streiken rettet mot bemanningsbransjen. Som fagforeningene understreker, er ikke forbudet mot bemanningsbransjen rettet mot de utenlandske arbeiderne. Tvert imot, det handler om å sørge for bedre lønn og arbeidsvilkår. Og de fleste arbeiderne skjønner dette.

Bygningsarbeidernes fagforening foretar i disse dager en spørreundersøkelse blant fagorganiserte polakker ansatt i bemanningsbyråer. Den viser at et stort flertall, nesten 80%, ville foretrukket å være fast ansatt fremfor å jobbe i et bemanningsbyrå. Mer enn 43% sier rett ut at de er misfornøyde med leiefirmaene. Men undersøkelsen viser også at man ikke kan legge all skyld på bemanningsbyråene, mange av de spurte mener at også de seriøse firmaene prøver å omgå reguleringene og øke fortjenesten på bekostning av de innleide arbeiderne.

Undersøkelsen viser at mens 21 % mener at de blir avlønnet i tråd med likebehandlingsprinsippet er det nesten 18 % som tror at regelverket ikke blir fulgt, i hvert fall når det gjelder noen prosjekter. Mer enn 12% er sikre på at de blir underbetalt hver gang. Fortsatt er det slik at en stor andel av arbeiderne ikke er klar over at de har rett på å bli likebehandlet og ikke vet hvordan de skal kunne kontrollere dette.

Selv de som kjenner til sine rettigheter kvier seg dessverre også for å spørre bemanningsbyrået eller innleiefirmaet om relevant informasjon av frykt for at det vil bli tatt ille opp eller til og med få verre konsekvenser, som å bli sendt til et annet prosjekt med lavere lønn eller lengre reisevei. Og denne frykten er ikke ubegrunnet. Det er ofte en dårlig stemning på arbeidsplassene og ansatte forteller om tilfeller av dårlig behandling, særlig fra polsktalende konsulenter som i stedet for å hjelpe, kommer med gal informasjon.

Hvilke problemer ser de ansatte for seg om bransjen skulle legges ned? De er redde for at det vil bli vanskelig å finne jobb hvis de ikke kan hverken norsk eller engelsk. De vil også ha en mulighet til å kunne besøke familien i Polen med jevne mellomrom. Flere og flere bedrifter ser behovet forå ha gode rotasjonsordninger. Det neste steget bør være å utvide tilbudet om norskkurs, slik at arbeidsinnvandrere bedre kan omgås sine norske arbeidskamerater.

Spørreundersøkelsen er ikke ferdig ennå, og vi har ikke bearbeidet all informasjonen, men vi kommer tilbake til den når resultatene foreligger.

Les flere nyheter