Sammenslåing mellom avdeling 600 og avdeling 614

Publisert: 
2.11.2023
Foto: 
Petter Vellesen

Bygningsarbeidernes fagforening og Byggfag Drammen-Bærum går med planer om å slå seg sammen

Sammenslåingsprosessen mellom Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening og avd 614 Byggfag Drammen-Bærum har vært i gang en stund. Begge foreningene har gjort intensjonsvedtak om en sammenslåing, og det er nå utarbeidet en sammenslåingsavtale og denne avtalen skal det ekstraordinære årsmøtet i avd 600 ta stilling til. Årsmøtet avholdes 15. november, og om det blir vedtatt, kan sammenslåingen være et faktum ved årsskiftet.

I følge avtalen vil kontingenten i den sammenslåtte foreningen være på 2% og målegebyret 3%. 5% av kontingenten vil settes av til eget kampfond. Kontorene både i Oslo og Drammen vil bli opprettholdt.

Den nye foreningen vil bli hetende Fellesforbundet avdeling 600 Bygningsarbeidernes fagforening og vil ha over 3300 yrkesaktive medlemmer.

Les flere nyheter