Politisk streik 26. august!

Publisert: 
17.6.2021
Foto: 
Bård Hamborg Bjerkeli

Fire fagforeninger innenfor bygg og elektro i Oslo-området vil legge ned arbeidet og gå til politisk streik 26. august. Kravet er forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, og at vi begynner med byggeplassene i Oslo, Viken og Vestfold.

Det er de fire fagforeningene Bygningsarbeidernes fagforening, Tømrer- og byggfagforeningen, Elektromontørenes forening Oslo og Akershus og Heismontørenes fagforening som har valgt å gå til dette skrittet. De samme foreningene gjennomførte tilsvarende politiske streiker både i 2017 og 2018. Disse aksjonene har vært medvirkende til at Stortinget har skjerpet inn regelverket om innleie, men fra første stund har bemanningsbransjen møtt disse tiltakene med undergraving og omgåelser. "Bemanningsbransjen viser med egen opptreden at den ikke vil til passe seg et organisert arbeidsliv med partssamarbeid og faste ansettelser. Til tross for innstramminger og forsøk på regulering viser utviklingen at løsarbeiderregimet fortsetterå fortrenge faste ansettelser", heter det i plattformen for streiken. De fire fagforeningene ser derfor ingen annen løsning enn et forbud mot denslags virksomhet. Du finner lenke til plattformen under.

I forbindelse med streiken vil det bli arrangert fanemarkering utenfor Stortinget kl 14.00 og det vil også bli arrangert et felles medlemsmøte med politiker debatt på Samfunnssalen kl 16.00. LO i Oslo støtter streiken.

Klubbene bes om å slutte seg til streiken og å varsle sine arbeidsgivere. Informasjon om dette vil bli sendt direkte til klubbene.

Les flere nyheter