Oslomodellen er skjerpet inn.

Publisert: 
12.5.2023
Foto: 

Etter seks års erfaring med Oslo-modellen har kommunen nå revidert den, og Oslo-modellen II ble lansert med brask og bram på et møte i Oslo 10. mai. Den skal tre i kraft over sommeren.

I den nye modellen er nå kravet at alle som jobber på oppdrag for Oslo kommune skal være fast ansatt i 100% stilling. Tidligere var kravet på 80%. Det var nok noe som hadde smittet over fra bemanningsbransjen, hvor det har florert med lave stillingsbrøker. Nå er det endelig historie. Den nye versjonen setter også krav til at eventuell innkvartering skal være i tråd med arbeidsmiljøloven og tariffavtalene der disse er strengere.

Det er innført et nytt grep i modellen, og det er at alle leverandører må gjennomføre en såkalt aktsomhetsvurdering. Det vil si at man må undersøke og sikre at ingen ledd i leverandørkjeden bryter menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, er korrupte eller står for alvorlige miljøødeleggelser. Det vil altså si at om en anleggsgartner skal legge gatestein må han undersøke at leverandøren av steinen holder seg innenfor det internasjonale regelverket på disse områdene.

Det er også verdt å legge merke til at alle leverandørene, det vil si både entreprenører og eventuelle underentreprenører, er pliktig til å gi arbeiderne informasjon om de seriøsitetsbestemmelsene som gjelder for kontrakten og arbeiderens rettigheter i henhold til norsk arbeidsmiljølovgivning. Dette gjelder selvsagt også retten til å fagorganisere seg! Dette skal gjøres før arbeidene starter opp og skal kunne dokumenteres.

Hele kravdokumentet ligger under.

Les flere nyheter