Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Oppdaterte karanteneregler

Publisert: 
18.12.2020
Foto: 
LO

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med stort innslag av utenlandske arbeidstakere fra land med høy smitte. Mange av våre medlemmer reiser hjem til jul og returnerer over nyttår. Oslo kommune har høy smitteandel og høy grad av arbeidsinnvandring. Det er derfor viktig at arbeidstakere som skal tilbringe juleferien i såkalte «røde land» blir kjent med kravene før retur til Norge. Denne informasjonen er fra Oslo kommune.

Regjeringen innførte 7. november 2020 nye krav til testing og karantene ved innreise til Norge. Regjeringen oppdaterte regelverket ble 13. desember 2020. Disse bestemmelsen vil få anvendelse for utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge. Informasjon er lagt ut på Folkehelseinstituttetsnettsted om karantene og isolasjon. Se også statlige myndigheters informasjon om innreiserestriksjoner og innreisekarantene, der dere også finner egenerklæringsskjema knyttet til gjennomføring av karantene.

 

Hovedpunkter i regelverket:

 

  1. Arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal være i karantene i 10 døgn. Kravet om karantene gjelder ikke arbeidstakere fra Finland og Sverige som jevnlig (mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager) ankommer Norge for å arbeide, eller arbeidstakere fra EU-land som har lav smittespredning   – «gule land».

 

  1. Arbeidstaker skal ved innreise også fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2p. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge.  Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

 

  1. Utgangspunktet er at arbeidstakere som ankommer Norge skal oppholde seg på et karantenehotell i hele karanteneperioden. Dette gjelder imidlertid ikke dersom     arbeidstakerne ved innreise til Norge kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Et slikt oppholdssted kan typisk være bolig som arbeidsgiver har leid til den ansatte, hotellrom eller annet et egnet sted som oppfyller kravene i bestemmelsen. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt     egenerklæringsskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller  kravene.

 

  1. Arbeidstakerne bør også være informert om at de i innreisekarantene kan ikke gå på jobb eller møte andre kollegaer i denne perioden. Videre at de kun oppholder seg utenfor oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med andre og de skal ikke benyttes offentlig transport annet enn ved reise til oppholdsstedet.

 

  1. Det gjøres videre oppmerksom på at Oslo kommune har et karantenehotell for innreisende til Norge som kommer via Oslo Havn og skal gjennomføre karantenetiden på et  karantenehotell. Politiet henviser reisende som får innreisetillatelse og  som skal oppholde seg på karantenehotellet til det aktuelle hotellet. Det går derfor ikke an å bestille plass på  karantenehotellet for personer som planlegger reise til Norge. For arbeidsgiver er kostnaden ved karantenehotell 500 kroner pr. døgn.

 

Les flere nyheter