Ny rapport om A-krim

Publisert: 
23.6.2021
Foto: 
Håvard Sæbø/Magasinet for fagorganiserte

Utenlandske arbeidstakere som ikke kjenner norske regler eller har kunnskap om lønnsnivå og krav til arbeidsmiljø har lettere for å akseptere ulovlige og uverdige arbeidsforhold. Derfor står de også i stor fare for å bli utnyttet, sies det i en rapport om arbeidslivskriminalitet i Oslo og Viken som nylig er utgitt.

Rapporten er utarbeidet av A-krimsenteret i Oslo som består av medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten. Senteret arbeider tverretatlig mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten bygger på informasjon samlet inn i perioden 2018 – 2020.

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og skatte- og avgiftskriminalitet trekkes frem som de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. De negative personlige konsekvensene for arbeidstakerne som blir utnyttet kan være store, men det framheves også at arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Rapporten viser at utnyttelsen av arbeidstakere skjer i ulike former og alvorlighetsgrader. For den enkelte arbeidstaker kan utnyttelsen føre til økonomisk tap og tap av personlig verdighet og integritet. Noen arbeidstakere opplever også at arbeidsmiljøet, og i noen tilfeller også boforhold, kan medføre fare for liv og helse.

Arbeidsgiverne beriker seg

Samtidig fører utnyttelsen til at arbeidsgiverne beriker seg på bekostning av arbeidstakerne. Utnyttelsen fører til lavere kostnader i virksomhetene deres, noe som medfører at de kan tilby oppdragstakere en billigere pris enn seriøse konkurrenter.

Rapporten går grundig igjennom mange forskjellige former for arbeidslivkriminalitet, som lønnstyveri, farlig arbeid og uforutsigbare arbeidsforhold, uverdige boforhold og bruk av enkeltmannsforetak og tar også for seg de økonomiske variantene, som skatte- og avgiftskriminalitet,NAV-bedrageri og utnyttelse av permitterings- og kompensasjonsordningene.

Du kan lese rapporten her:

Les flere nyheter