Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Ny medarbeider i avd 600

Publisert: 
28.1.2021
Foto: 
Petter Vellesen

I dag har Lasse Helland skrevet under arbeidskontrakt med Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening. Han tiltrer stillingen 1. mars.

Vi behandler en stor mengde tvistesaker i foreningen, alt fra oppsigelser til lønnskrav, og hvis det var noen som trodde saksmengden minket etter at pandemien kom, må de tro om igjen. Styret har besluttet at vi må øke kapasiteten på saksbehandlingssida for best mulig å ivareta medlemmenes rett til å få veiledning, bistand og rettshjelp.

Vi har vært så heldige at Lasse Helland har sagt ja til å begynne å jobbe for oss som saksbehandler og organisasjonsarbeider. Lasse er 35 år og opprinnelig fra Sauda, men er nå bosatt i Oslo. Han er ingen nybegynner i dette feltet, men har tvert imot lang fartstid og erfaring som tillitsvalgt. Han har sittet i avdelingsstyret i Oslo Bygningsarbeiderforening og var i flere perioder klubbleder i bedriften Con-Form.

Lasse ble i høst utsatt for en arbeidsulykke og er fortsatt i opptrening, men dette vil ikke hindre ham i den nye jobben. Vi er sikre på at vi har fått rett mann på rett plass og gleder oss til at han begynner.

Les flere nyheter