Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Norskkurset fulltegna! The Course in Norwegian is full.

Publisert: 
30.10.2020
Foto: 
Pieter Brueghel 1563/Kunsthistorisches Museum, Wien

Som tidligere annonsert vil foreningen avholde gratis norskkurs for sine medlemmer. Tilstrømningen har vært stor og vi ser på muligheten til å avholde to parallelle kurs. As we have announced earlier, the Union will have a free course in Norwegian for our members. It's been a huge interest and we now consider the possibility to have two courses going at the same time.

Det er over seksti medlemmer som vil gå på vårt digitale norskkurs, og interessen har ikke gitt seg ennå. Foreningen hadde opprinnelig tenkt seg å kjøre ett kurs, men sammen med AOF ser vi nå på muligheten til å kjøre to parallelle kurs. Tilbud om kurs vil bli gitt de påmeldte etter ansiennitet i foreningen. De øvrige påmeldte vil bli satt på venteliste i påvente av muligheten for nok et kurs, noe seinere i tid. De som melder seg på fra nå av vil bli satt bakerst på ventelista.

More than sixty members want to join our digital course in Norwegian, and there's still interest. Initially, the Union would arrange one class, but the board now considers the possibility of having two parallel classes. The registered will be offered a place regarding to seniority in the Union. The rest of the registered will be put on a waiting-list. Those who register from now on will be put in the bottom of the waiting list.

Les flere nyheter