Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Norskkurs for medlemmer – Course in Norwegian for members

Publisert: 
19.10.2020
Foto: 
Pieter Brueghel 1563/Kunsthistorisches Museum, Wien

Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening vil arrangere norskkurs for medlemmer med oppstart i november. During November, the Union will start up a course in Norwegian for our members.

Språket er en nøkkel til et godt arbeidsliv i Norge. Det vet alle utenlandske arbeidstaker som gjerne vil jobbe her i landet. Vår fagforening har mange medlemmer med et annet morsmål enn norsk og vi tar problemet alvorlig. I samarbeid med AOF har vi derfor bestemt oss for å  avholde norskkurs for våre medlemmer.

Kurset vil være på 100 timer, og det vil foregå som Teams-møte. Deltakerne må altså ha tilgang på PC med internett. Deltakerne må ikke ha store datakunnskaper, de som trenger det kommer til å få hjelp til å begynne med. Vi har tenkt at det blir kurs to ganger i uka, tre timer hver kveld. Kurset vil begynne i år, sannsynligvis i slutten av november og det kommer til å bli 18 kurstimer i 2020. Vi avslutter i god tid før jul, men fordelen ved internett-kurs er jo at man kan oppholde seg hvor som helst.

Kurset er for medlemmer av Bygningsarbeidernes fagforening, og det er gratis. Kursdeltakerne må kjøpe lærebøkene selv, men kan beholde dem etter at kurset er ferdig. Dette er et reint språkkurs, men vi kommer innom temaer som er nyttige i jobben: helse, miljø og sikkerhet, rettigheter som arbeidstaker, overenskomsten og fordeler som fagorganisert, for å nevne noe.

Interesserte kan melde seg på via post@bygningsarbeider.no

Language is the key to get a good working life in Norway. All foreign workers wanting to work in Norway know that. Our Union has a lot of members with a different mother's tongue, and the Union takes this problem seriously. That's why we have decided to arrange a course in Norwegian for our members.

The course will be one hundred hours, and it will be online, at the Teams platform. The participants will need a computer with access to the internet. They don't need very much digital competence, however. Those who need it will get the necessary assistance. The course will be held twice a week, three hours each time. We will start this year, probably at the end of November, and we will have 18 hours in 2020. We will make a break well before Christmas, but the advantage being online is that you can be wherever you want to.

The course is specifically for members of Fellesforbundet avd 600, Bygningsarbeidernes fagforening, and it's free of charge. However, the participants will have to buy the textbooks themselves. They can keep the books when the course is finished. This is a language course firstly, but still we will touch on themes that will be useful at work: health, environment and safety, your rights as an employee, the Collective Agreement and advantages being a member of the Union, for instance.

If you're interested, you can join up by writing us at this adress: post@bygningsarbeider.no

Les flere nyheter