Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Nå kan du søke på "Den digitale fagarbeider".

Publisert: 
7.6.2021
Foto: 

Byggenæringen tar i bruk digitale verktøy og stadig flere byggeplasser blir digitale. Dette krever digital kompetanse i alle ledd. Nå tilbyr Fagskolen Oslo digital etterutdanning for fagarbeidere i byggenæringen.

Ønsker du å styrke din digitale kompetanse?

Byggenæringen tar i bruk digitale verktøy og stadig flere byggeplasser blir digitale. Dette krever digital kompetanse i alle ledd. Nå tilbyr Fagskolen Oslo digital etterutdanning for fagarbeidere i byggenæringen.

 

Bransjeprogram forbyggenæringen og industrien

"Den digitale fagarbeider"er offentlig finansiert gjennom regjeringens bransjeprogram for byggenæringen og industrien, programmet er en pilotordning for fagskolene. Her samarbeider Fellesforbundet, Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening (BNL) om å utvikle utdanningstilbud innenfor områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset en hektisk hverdag.

 

Praktisk digital kompetanse

Det er behov for at dagens fagarbeidere i produksjon innehar grunnleggende digital kompetanse, samtidig som behovet for å kunne håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegger en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene.

 

Fagskolen Oslo har utviklet utdanningstilbudet i samarbeid med Fellesforbundet og BNL, og i prosessen har de fått innspill fra en rekke bedrifter. Modulene er praktisk rettet og kan gjennomføres mens man er i full jobb. Det er lagt opp til noe aktivitet i normal arbeidstid, så husk å avklare søknad, og gjennomføring med arbeidsgiver på forhånd.

Mer informasjon om innhold i utdanningen, samt frister og søknadsprosess finnes i lenken under.

Les flere nyheter