Minstelønna blir allmenngjort fra 15. juni

Publisert: 
6.6.2023
Foto: 

Etter tariffoppgjøret og streiken fikk vi nye minstelønnssatser i Fellesoverenskomsten for Byggfag. Disse blir allmenngjort og trer i kraft for alle som jobber på byggeplass i Norge fra 15. juni.

På bakgrunn av at LO hadde bedt om fortsatt allmenngjøring av flere overenskomster hadde tariffnemnda møte 26. mai. Resultatet var at minstelønnssatsene i ni overenskomster blir justert opp. Det vil si at det vil være forbudt å betale lavere enn disse satsene, uavhengig av om bedriften er tariffbundet eller ikke.

For byggebransjens vedkommende vil det si at alle som jobber på byggeplass i Norge skal betales med minimum de satsene som partene ble enige om etter vårens lønnsoppgjør. Vedtaket er slik:

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a) For fagarbeider: kr. 238,30

Fagarbeidere er arbeidstakere som ha fag- eller svennebrev i vedkommende fag.

Utenlandske fagbrev som er godkjent av NOKUT er sidestilt med norsk fagbrev.

b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr. 214,90

For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr. 223,80

c) For arbeidstakere under 18 år: kr. 146,50

De nye lønnssatsene gjelder fra 15. juni.

De andre bransjene hvor allmennsforskriften ble videreført og satsene oppjustert er: Godstransport på veg, Skips- og verftsindustrien, Persontransport med turbil, Fiskeindustrien, Overnatting, servering og catering, Jordbruk og gartneri, Renhold og Elektro.

Les flere nyheter