Minstekontingenten settes ned!

Publisert: 
3.5.2023
Foto: 

Forbundsstyret vedtok 2. mai å sette ned minstekontingenten til 115,- kr måneden.

Fellesforbundets minstekontingentsats skal være en kontingent for de som i en kortere periode er arbeidsledige, permitterte eller har fått innvilget arbeidsavklaringspenger, varig uførepensjon eller pensjon, og som mottar langt lavere ytelser enn det de mottok da de var i lønnet arbeid.

I stedet for å regulere minstekontingenten på vanlig måte opp fra dagens nivå, som er 198.-/mnd, har forbundsstyret vedtatt å endre minstekontingentsatsen til kr 115,- pr. måned gjeldende fra 1. juli i år.

Les flere nyheter