Landskonferansen for byggfag vil satse på akkord

Publisert: 
25.9.2022
Foto: 
Petter Vellesen

Landskonferansen for byggfag er samstemt i at systemet med landsomfattende akkordtariffer og måling i byggefagene har en framtid og må satses på.

I helga 23. - 25. september samlet over 90 bygningsarbeidere seg til konferanse i Sarpsborg. Landskonferansen for byggfag er en samling av bygningsarbeidere innen, betong-, mur-, maler- og tømrerfaget, styrt av de tilsluttede fagforeningene. Bygningsarbeidernes fagforening hadde 12 representanter, og det var utsendinger fra ca 20 avdelinger i Fellesforbundet.

På konferansen var en av hovedsakene akkordtariffene, hvor det også var fagvise drøftinger. Konferansen vedtok en uttalelse som sier at akkordtariffene er et lønnssystem for framtida. Det ble også brukt mye tid på å oppsummere vårens tariffoppgjør, men først og fremst å se framover: Landskonferansen mener det må være et konkurransefortrinn å ha tariffavtale og at krav om å prioritere tariffbedrifter både må inn i overenskomsten og i offentlige innkjøpsmodeller.

Landskonferansen vedtok også uttalelser om kraftpolitikk, om sykelønnsordningen og om bedre samarbeid med Arbeidstilsynet. Det ble også vedtatt en oppfordring om at Fellesforbundet oppretter en stilling for å følge opp innskjerpingene i innleie.

Les flere nyheter