Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Korona og karantene

Publisert: 
29.9.2020
Foto: 
Centers for Disease Control and Prevention/CC.

Mange av våre medlemmer er bosatt i eller har familien sin i land som for tida er "røde" med tanke på smittespredning og er derfor omfattet av innreisekarantene. Vi er tilhenger av at det er strenge regler for praktisering av karantenereglene. (Også oversatt til polsk)

Bransjestandarden som BNL har utarbeidet er i tråd med regjeringens krav til smittevern.  Vi anser denne som et minimum av hva som må være på plass av smittevernstiltak.

Generelt skal alle som har vært i "rød sone" i ti dagers karantene. De skal i denne perioden ikke være i kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, de skal oppholde seg i sitt eget hjem eller "egnet oppholdssted". Man har ikke lov å jobbe på en arbeidsplass sammen med andre! Under karantene er det heller ikke lov til å bruke offentlig transport.

Teste seg

For å unngå karanteneplikt er det mulig å teste seg ved ankomst til Norge. Man må da ha to negative tester med to dagers mellomrom, den første bør tas på flyplassen. Tester man positivt skal man i isolat. Dersom man ikke gjennomfører test 2, må man i ti dagers karantene. Det er arbeidsgiveren som velger om dette kan være et alternativ. Arbeidsgiver skal betale for testen og er ansvarlig for organisering og gjennomføring.

Det er også mulig å gjennomføre innreisekarantene på arbeidsstedet, men det er klare regler for dette. Det er viktig for alle at dette regelverket følges. For det første må det være en plan for hvordan karanteneoppholdet skal gjennomføres, og alle som er omfattet av denne må kjenne til planen. De som er i karantene må arbeide fysisk og geografisk adskilt fra annet personell, og det samme gjelder for spise-, hvile- og skiftebrakker. På mindre byggeplasser kan man jobbe "etter hverandre", men det skal ikke være kontakt mellom de som er i karantene og andre grupper.

Ikke kontakt

Vare- og materialmottak må foregå i egne sluseområder hvor det ikke må være kontakt mellom de som leverer varer og de som er i karantene. Karantenesone og sluseområdet må komme frem av byggeplassens riggplan. Der hvor det ikke er boligrigg på byggeplassen må de som er i karantene reise med bil mellom byggeplassen og boligen, gjerne sammen med andre i karantene, men ikke sammen med andre.

Vi vet at mange arbeidsgivere strekker seg langt for å "holde hjula i gang" og kanskje blir frista til å ta snarveier. Dessverre er det nok også sånn at mange av våre medlemmer "slurver" med regelverket for ikke å tape penger. Dette vil vi advare mot på det aller sterkeste. Det er ingen som vil tjene på flere smitteutbrudd eller at byggebransjen blir et episenter for koronasmitte.

Korona i kwarantanna

Wielu naszych członków mieszka lub ma swoje rodziny w krajach, które są obecnie w strefie „czerwonej” pod względem rozprzestrzeniania się infekcji i dlatego muszą być objęci kwarantanną wjazdową. Opowiadamy się za ścisłymi zasadami wykonywania zasad kwarantanny.

Standard branżowy przygotowany przez BNL jest zgodny z wymaganiami rządu dotyczącymi kontroli zakażeń. Uważamy, że jest to minimum tego, co musi być zamiast infekcji środki kontrolne.

Ogólnie każdy, kto był w „czerwonej strefie”, będzie poddany kwarantannie przez dziesięć dni. W tym okresie nie mogą pozostawać w kontakcie z innymi osobami znajdującymi się w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut, powinni przebywać we własnym domu lub w „odpowiednim miejscu zamieszkania”. Nie możesz pracować w miejscu pracy z innymi osobami! W czasie kwarantanny nie wolno również korzystać z komunikacji miejskiej.

Sprawdź się

Aby uniknąć obowiązku kwarantanny, można przeprowadzić test po przybyciu do Norwegii. Należy wtedy mieć dwa negatywne testy w dwudniowych odstępach, pierwszy należy wykonać na lotnisku. Jeśli wynik jest pozytywny, musisz być w izolacji. Jeśli nie przeprowadzisz drugiego testu, musisz poddać się kwarantannie przez dziesięć dni. To pracodawca decyduje, czy pracownik może pracować podczas kwarantanny. Pracodawca musi zapłacić za test i jest odpowiedzialny za organizację i wdrożenie.

Możliwe jest również przeprowadzenie kwarantanny wjazdowej w miejscu pracy, ale obowiązują w tym celu jasne zasady. Dla wszystkich ważne jest przestrzeganie tych przepisów. Po pierwsze, musi istnieć plan, jak będzie przebiegał pobyt kwarantanny, a wszyscy nim objęci muszą znać ten plan. Osoby poddane kwarantannie muszą pracować fizycznie i geograficznie oddzielnie od innych pracowników, to samo dotyczy jedzenia, odpoczynku i przebierania się w barakach. Na mniejszych budowach można pracować „jedna po drugiej” (godziny pracy), ale między osobami w kwarantannie a innymi grupami nie powinno być kontaktu.

Nie kontaktuj się

Odbiór towarów i materiałów musi odbywać się w oddzielnych strefach śluzach, gdzie nie może być żadnego kontaktu między dostarczającymi towary a tymi, którzy są w kwarantannie. Strefa kwarantanny i śluzy muszą wynikać z planu. Jeśli na placu budowy nie ma baraków mieszkalnych, osoby poddane kwarantannie muszą podróżować samochodem między placem budowy a domem, najlepiej z innymi osobami na kwarantannie, ale nie z innymi.

Wiemy, że wielu pracodawców dokłada wszelkich starań, aby „utrzymać koła w ruchu” i może pokusić się o pójście na skróty. Niestety, prawdopodobnie jest też tak, że wielu naszych członków jest „niedokładnych” z przestrzeganiem regulaminu, aby nie stracić pieniędzy. Ostrzegamy przed tym stanowczo. Nikt nie skorzysta na tym, kiedy branża budowlana stanie się epicentrum epidemii. Przestrzegaj zasad.

Les flere nyheter