Kompensasjonsordning på plass

Publisert: 
21.4.2021
Foto: 
LO

Det begynner å bli en stund siden Stortinget vedtok en kompensasjonsordning for EØS-borgere som ufrivillig er blitt utestengt fra arbeidet på grunn av stengte grenser, men først nå er det klart hvordan denne ordningen skal fungere.

Nå innføres endelig forskriften som gir arbeidsgivere plikt til å forskuttere sykepenger fra trygden når en arbeidstaker ikke kan møte på arbeid som følge av innreiserestriksjoner. Loven er gitt tilbakevirkende kraft,slik at retten til kompensasjon kan gis fra 29. januar. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd, kan nektes sykepenger, men det å reise hjem, det vil si til eget bosted, bli sett på som en strengt nødvendig reise, og retten til sykepenger faller da ikke bort.  Dette betyr at arbeidsgiver har plikt til å forskuttere sykepenger fra du reiser hjem og til innreiserestriksjonene opphører.

Kompensasjonen utgjør 70% av sykepengegrunnlaget og det er arbeidsgiverne som skal forskuttere beløpet.

Disse vil ha rett til kompensasjon (sykepenger) etter den nye forskriften

·        Du må være medlem i norsk folketrygd.

·        Du er ikke norsk statsborger.

·        Du er ikke folkeregistrert i Norge.

·        Du må være ansatt hos en arbeidsgiver i Norge.

·        Du må ha påbegynt arbeidet i Norge per 29.januar 2021.

·        Du kan ikke samtidig motta andre offentligeytelser som dekker tapt arbeidsinntekt for samme periode.

·        Har du avsluttet arbeidsforholdet, gjelder retten til sykepenger fra perioden 29. januar 2021 og frem til arbeidsforhold ble avsluttet.

LO advokatene har skrevet en utfyllende artikkel som blant annet gir svar på hvordan du skal gå frem for å få utbetalt kompensasjonen og hva du skal gjøre hvis arbeidsgiver nekter å betale. https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/rettigheter-nar-en-eos-arbeidstaker-ikke-kan-mote-pa-arbeid-som-folge-av-innreiserestriksjoner/

Les flere nyheter