Harald Braathen ny leder i avd 600

Publisert: 
16.11.2023
Foto: 
Petter Vellesen

Et godt besøkt årsmøte valgte enstemmig Harald Braathen til ny leder i Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening

Joachim Espe er som kjent valgt til andre oppgaver i Fellesforbundet, og fratrådte som leder i avdelingen umiddelbart etter landsmøtet. Nestleder Torgeir Aakre har midlertidig fungert som leder, men dette vervet lar seg ikke kombinere med jobben han har i Skanska. Styret nedsatte derfor en valgkomite og innkalte til ekstraordinært årsmøte 15.11.2023.

På møtet, hvor det var 40 medlemmer til stede ble Harald Braathen enstemmig valgt som ny leder.

Harald kommer fra en stilling som saksbehandler i foreningen. Han har også årelang erfaring som nestleder i Oslo Bygningsarbeiderforening og klubbleder og konserntillitsvalgt i Peab.

Les flere nyheter