Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Forskuttering av sykepenger: Krev likebehandling!

Publisert: 
22.10.2020
Foto: 
Leif Martin Kirknes/LO Media

Når kruttrøyken har lagt seg etter tariffoppgjøret må klubbene begynne å bruke bestemmelsene vi fikk gjennom. Vi oppnådde ikke fullt gjennomslag når det gjelder forskuttering av sykepenger, men det ble i hvert fall slått fast at bedriftene ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften på dette området.

Det betyr i klartekst at hvis funksjonærene får forskuttert sykepenger, skal de timelønnede arbeiderne ha tilsvarende ordning. Kravet må være at Fellesforbundets medlemmer skal få forskuttert sykepenger på samme måte som bedriftens øvrige ansatte. –Men vi må ikke tro at dette kommer av seg selv, sier Joachim Espe, leder av Bygningsarbeidernes fagforening. –Her nytter det ikke for klubbene å sitte og vente. Dere må være aktive og kreve møte med bedriften så fort som mulig. Foreningen har utarbeidet forslag, både til møteinnkalling og til protokoll.

Kravet om forskuttering av sykepenger var oppe i tariffoppgjøret i 2016 også. Da endte det opp med en bestemmelse om at de lokale partene ble "anmodet" om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger og en "anmodning" om å ikke forskjellsbehandle på dette området. Som et resultat av denne litt "runde" formuleringen utarbeidet Fellesforbundet både en argumentsamling og en liste med forslag til krav i saken. Disse står seg ennå, og de ligger vedlagt.

Noen klubber fikk etter hvert gjennomslag for kravet, men langt fra alle.  -Hvis ingen i bedriften får sykepenger er ikke det noen grunn til å legge vekk kravet,  sier Espe. –Da må vi kreve at alle i bedriften får forskuttert sykepenger. Kanskje man kan alliere seg med funksjonærene i det kravet, sier fagforeningslederen.

Les flere nyheter