Foreningen arrangerer fagteorikurs

Publisert: 
9.12.2021
Foto: 
Håvard Sæbø/Magasinet for fagorganiserte

Det er mange av våre medlemmer som jobber i et yrke uten at de har fagbrev. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke kan faget, tvert imot, mange ganger har man den nødvendige kompetansen, det er bare det formelle som mangler. Til våren vil Bygningsarbeidernes fagforening Fellesforbundet avd 600 arrangere kurs som forbereder til fagprøven. Og det beste av alt: det vil bli så godt som gratis!

Du kan ta fagbrev selv om du ikke har gått på yrkesskole og i lære. Da er du såkalt praksiskandidat. For å gå opp til fagprøven må du ha fem års dokumentert praksis innen yrket. Dessuten må du ha tatt en teoretisk prøve. Foreningen vil nå avholde kurs som setter deg i stand til å ta den prøven. I første omgang begynner vi med kurs i betong- og rørfagene, til høsten er planen å arrangere kurs også i murfaget.

Det er litt forskjellig opplegg for de forskjellige fagene. Kurset i betong vil ha eksamen til våren, mens rørleggerkurset går over to semestre, men i begge kursene legges det opp til så mye klasseromsundervisning som mulig, i utgangspunktet en ettermiddag i uka.

Når det gjelder rørleggerkurset er det firma K2 som står for gjennomføringen, og kursene vil bli holdt på Helsfyr. Betongkursene vil avholdes i på Økern, og det er Veidekkeskolen som gjennomfører dem.

-Vanligvis er det 80-85% av kursdeltakerne våre som består eksamen, sier Asle Hermansen fra Veidekke/Skole på byggeplass. -Kurset gir en bred og god faglig plattform, men de er også spissa inn mot eksamen. Helga før den offentlige prøven arrangerer vi gjerne en "prøveeksamen".

Eksamen avholdes på norsk, og i utgangspunktet er det norsk som er undervisningsspråket, men foreningen vil hjelpe til med språkressurser så langt vi kan. Det er verdt å merke seg at man kan bruke hjelpemidler under eksamen, slik som lærebøker og ordbøker. Det er for eksempel lov å laste ned oversetterprogrammer til datamaskinen.

I praksis gratis

Kurset koster 10 000 kr pluss bøker og eksamensavgift. Hvis du har vært medlem i LO i ett år kan du søke stipend fra LOs Utdanningsfond. Da blir kurset i praksis gratis. Den første kurskvelden vil bli avholdt i januar. Da vil dere få hjelp til å melde dere opp til eksamen og andre praktiske ting.

Vi minner også om at Fellesoverenskomsten for Byggfag slår fast at arbeidsgiver skal dekke utgifter til læremateriell, altså lærebøker. Videre skal de dekke lønn og utgifter både ved den teoretiske og den praktiske prøven. Hvis du jobber i en tariffbedrift vil dette altså i praksis være gratis.

Hvis du vil melde deg på eller spørre om noe: post@bygningsarbeider.no

Les flere nyheter