Fanemarkering for faste ansettelser

Publisert: 
14.9.2023
Foto: 

Møt opp på fanemarkering for faste ansettelser!

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i      innleiebedriften.
Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn, og en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv.
EFTAs overvåkningsorgan ESA mener denne reguleringen strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.
Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening og mange andre foreninger protesterer mot dette og arrangerer en nasjonal markeringsdag 20. september! Møt opp foran Stortinget kl 16:00. Hovedtaler: Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. Appeller ved bl. a. Geir Ove Kulseth, Leder El og IT-forbundet og Joachim Espe, leder Bygningsarbeidernes fagforening.

Les flere nyheter