Espe til Fellesforbundet?

Publisert: 
5.5.2022
Foto: 

Tirsdag sprang "bomben" om at Joachim Espe ville kjempe for en plass i ledelsen i Fellesforbundet. Bygningsarbeider.no har tatt en liten prat med Joachim.

Fellesforbundets støtte til nestleder Steinar Krogstad som kandidat til ledelsen i LO utløste et nytt kabalspill om posisjonene i forbundet. Hvis Steinar blir valgt – noe han sannsynligvis blir – oppstår det en ledig plass i Fellesforbundets ledelse. Det er Fellesforbundets representantskap som skal supplere ledelsen på et møte i juni.

Leder i Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening, Joachim Espe, har kunngjort at han er kandidat og gjerne vil fylle denne stillingen. Steinar Krogstad er opprinnelig fra bygningsbransjen og Espe mener det vil være naturlig å erstatte ham med en annen bygningsarbeider.

-Hvorfor er det viktig å være representert i forbundetsledelse, Joachim?

-Det arbeidet som Steinar har hatt som ansvarsområde, sosial dumping og useriøsitet, er det viktig å videreføre, og nettopp disse temaene har vært viktige i vårt arbeid i Bygningsarbeidernes fagforening. Vi har vært helt sentrale i kampen for å innføre forbud mot bemanningsbransjen og vi har også hatt avgjørende betydning for at Oslomodellen er innført som innkjøpsstrategi i hovedstaden, sier Espe til bygningsarbeider.no. -De erfaringene vi har i Oslo vil jeg at hele Fellesforbundet skal gjøre seg nytte av.

Joachim vil også trekke fram arbeidet med Fair Play Bygg, som jobber med å avsløre arbeidskriminalitet og uverdige forhold i bransjen. Ikke bare støtter fagforeningen hans organisasjonen med store pengesummer, Joachim Espe har også vært nestleder i Fair Play gjennom flere år. -Dette er et partssamarbeid med flere arbeidsgiverorganisasjoner, og arbeidet der viser at det også går an å få til resultater ved hjelp av samarbeid og felles holdninger.

Espe er ikke den eneste kandidaten til vervet. Leder i Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening, Christian Justnes, har også offentliggjort sitt kandidatur, og også han er bygningsarbeider.

-Christian er en utmerka kandidat, og jeg håper han kan få plass i ledelsen ved nærmeste korsvei. Forskjellen på oss er kanskje at jeg er mer offensiv. Jeg tror fullt og fast på at de store endringene i arbeidslivet, med sosial dumping, innleie og synkende organisasjonsgrad må møtes med mot-offensiver og aktivitet.

-Men hva skjer med avdeling 600, fagforeningen din? Det er jo ikke svært lenge siden denne storavdelingen så dagens lys.

-Jeg føler meg helt trygg på at det gode arbeidet vi har gjort i Bygningsarbeidernes fagforening vil bli ført videre, sier Joachim. -Hele foreningen er samstemt i at det viktigste er å bygge organisasjonen nedenfra, i klubbene, og at vi også må fokusere på arbeidet blant arbeidsinnvandrere. Det arbeidet forsvinner ikke om jeg går over i ledelsen. Dessuten har vi et utmerka oppmålerkorps, som vil sørge for at foreningen fortsatt vil jobbe for å beholde akkorden som lønnssystem.

-I foreningen har vi utvikla en arbeidsmetode bygd på både systematiske kampanjer og kamp. Vi står for eksempel bak fem rapporter om innleieforholda i Oslo-området, og vi har også tatt initiativet til fire politiske streiker. Jeg vil kjempe for at Fellesforbundet også skal jobbe på den måten, avslutter Joachim.

Les flere nyheter