Det ble JA til tariffresultatet!

Publisert: 
8.5.2024
Foto: 
Uravstemninga ga klart ja-flertall både nasjonalt og lokalt.

Det ble et klart ja-flertall i uravstemningen for Fellesoverenskomsten for Byggfag. Hele 87% av de som stemte sa ja. Deltakelsen på landsbasis var hele 70,73%.

Også i vår forening stemte flertallet ja. 69,5% av de som stemte la en ja-seddel i stemmeurna.

Stemmedeltagelsen var på 68,9%. Det betyr at de tillitsvalgte i klubbene har gjort en god jobb med å arrangere avstemninga.

I linken under finner dere avstemningsresultatet for hver enkelt bedrift.

Les flere nyheter