Bygningsarbeidernes fagforening vedtar politisk streik!

Publisert: 
10.2.2023
Foto: 

Styret i Bygningsarbeidernes fagforening vedtok 8.februar å gå til politisk streik mot strømprisene, torsdag 16.mars kl 13 i forbindelse med fanemarkeringen som skal være utenfor Stortinget samme dag. De oppfordrer andre fagforeninger til å gjøre det samme!

Styret i Bygningsarbeidernes fagforening vedtok 8.februar 2023 å gå til politisk streik mot strømprisene, i forbindelse med fanemarkeringen utenfor Stortinget samme dag kl 16.

 Bygningsarbeidernes fagforening er med i Industriaksjonen, som krever politisk kontroll over kraftprisene. Flere klubber og foreninger diskuterer nå å gå til politiskstreik tirsdag 16. mars. Målet er å få politisk kontroll over kraftprisene, i stedet for at markedet skal bestemme. Vi ønsker også sterkere satsing på energieffektivisering.

 Vi som fagbevegelse kan ikke lenger akseptere den politiske handlingslammelsen i regjeringen, som svekker kjøpekraften til arbeidstakere, svekker industriens konkurransefortrinn og risikerer industridød i Norge, setter norsk næringsliv på spill og raserer kommuneøkonomien landet over.

 Vi oppfordrer alle våre klubber om å varsle sine bedrifter og legge ned arbeidet torsdag 16. mars kl 13. Vi oppfordrer også andre fagforeninger om å gjøre det samme.

Vi viser til vårtidligere vedtatte uttalelse:

Les flere nyheter