Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Bygningsarbeidernes fagforening støtter heismontørene og bevilger 200 000 kr til kampfond!

Publisert: 
8.12.2020
Foto: 
Christian Olstad

NHO har åpnet sitt kampfond for å støtte Schindler i det som må karakteriseres som et forsøk på fagforeningsknusing mot klubben i bedriften og Heismontørenes fagforening. Bygningsarbeidernes fagforening svarer med å bevilge 200 000 kroner til Heismontørenes kampfond og oppfordrer andre klubber, foreninger og forbund til å bidra i solidaritetsarbeidet for å sikre en rettferdig seier i denne viktige arbeidskampen.

Den pågående kampen mellom de ansatte og ledelsen i heisbedriften Schindler angår oss alle, og er en viktig kamp for hele fagbevegelsen. Etter at det kom inn en ny ledelse i heisbedriften Schindler, som lenge var ansett som selve lokomotivet i heisbransjen og en seriøs bedrift, startet konfliktene. En av de store konfliktene kom etter at bedriften, uten å ta opp med de tillitsvalgte som de skulle etter den lokale avtalen, innførte et nytt elektronisk timeskrivings-verktøy. Dette førte til en dobbelfakturering av kundene, noe montørene ikke ville være med på. Da montørene nektet å ta i bruk det nye elektroniske verktøyet, men valgte å skrive timer på papir, svarte bedriften med å holde tilbake lønn. Så kom advarslene. Etter hvert gikk bedriften til oppsigelse av en FLT-tillitsvalgt, som førte til aksjoner fra montørene. Deretter eskalerte det stadig og nå har Schindler gitt hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes avskjed.

Selv om Schindler-ledelsen nå er brutale i sitt forsøk på å knekke de tillitsvalgte og klubben, så er de dessverre ikke unike. De fleste klubbene i byggebransjen har blitt møtt med den type autoritær ledelse som vi nå ser den nye Schindler-ledelsen forsøker å innføre også i Heis-bransjen. Men der hvor resten av byggebransjen sliter med lav organisasjonsgrad, oppsplitting av arbeidsfellesskap, gjennom massiv bruk av innleie fra bemanningsselskaper og bortsetting av arbeid, så har Heis klart å stå imot og holdt oppe en organisasjonsgrad på nesten 100%. Det er dette styrkeforholdet som nå gjør det mulig å kjøre denne kampen så offensivt.

Denne konflikten er et eksempel på et voksende problem i arbeidslivet vårt. Stadig oftere møter vi aggressive arbeidsgivere som ikke lenger ser poenget i å forhandle med fagforeningene, men heller forsøker å overkjøre og undergrave dem. Og de får ofte full støtte fra aktivistiske arbeidsgiverforeninger, som støtter forsøk på rein fagforeningsknusing, som NHO nå gjør ved å åpne kampfondet sitt for å støtte Schindler-ledelsen.

Klarer arbeidsgiverne å knuse en av de sterkeste fagforeningsklubbene i den best organiserte delen av arbeidslivet vårt, hva gjør de neste gang? Hvem sin tur er det da? Derfor er denne arbeidskampen så viktig for hele fagbevegelsen. Ingen av oss har råd til å tape denne konflikten!

Det har ikke vært en arbeidskamp, en streik eller fanemarkering hvor ikke Heismontørenes fagforening har bidratt, og når Heismontørene nå står i denne kampen skal vi stille opp med det vi kan. Derfor har styret i Bygningsarbeidernes fagforening fatta følgende vedtak: "Bygningsarbeidernes fagforening støtter Schindler-klubben og Heismontørenes fagforening i deres kamp mot Schindler-ledelsens forsøk på fagforeningsknusing,  med 200 000,- Og vi står klare til å bidra på andre måter for å sørge for at heismontørene går seirende ut av denne konflikten!" Vi oppfordrer andre klubber, fagforeninger og forbund til å følge opp med solidaritet og konkrete bidrag på de måtene de kan.

Vi vil jobbe for at denne konflikten blir en oppvekker. Både for arbeidsgiverne i Schindler og NHO, at de forstår at vi ikke godtar å gå tilbake til det arbeidslivet vi hadde før vi bygde opp sterke fagforeninger. Og ikke minst en oppvekker for fagbevegelsen selv; vi kan ikke sitte stille i båten og se på at arbeidsgiverne stadig tilraner seg mer makt på vår bekostning. Vi må aktivisere oss selv, og ikke overlate til arbeidsgiverne å drive klassekamp.

Les flere nyheter