Bygningsarbeidernes Fagforening er en sammenslåing av Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderforening, og har fått ny nettside og grafisk profil. Forvirret?
Klikk her for å lese mer om sammenslåingen.

Bygningsarbeidernes fagforening med aktivitetsfond

Publisert: 
8.10.2020
Foto: 
Brage Aronsen

Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening sparer ikke. På styremøtet onsdag besluttet foreningen å opprette en aktivitets-konto som skal brukes til å fremme lokal aktivitet i klubbene. I første omgang setter foreningen en million kroner inn på kontoen

-Vi tror mye av pengene vil gå til frikjøp av klubbtillitsvalgte og aktivister for å organisere, sier foreningens leder, Joachim Espe. Han understreker at Bygningsarbeidernes fagforening selvfølgelig vil håndtere Hovedavtalens bestemmelser om nødvendig tid for tillitsvalgtarbeid. –Men vi ser et behov for lokal aktivitet også utover det en del bedrifter er villig til å gi våre medlemmer, sier han. Det svake stillingsvernet i bemanningsbransjen er en slik utfordring som foreningen vil møte med frikjøp av aktivister som ikke skal frykte å tape penger på å organisere seg og arbeidskameratene sine. Espe tror at aktive medlemmer og tillitsvalgte er de som best organiserer arbeidskameratene sine.

-Det ligger ikke sterke føringer bak aktivitetsfondet, og det er slett ikke bare frikjøp i bemanningsbransjen det skal brukes til. –Noen av de største klubbene våre har velfylte klubbkasser, sier Espe, -men en av våre viktigste arbeidsoppgaver er å øke tariffgraden og å inngå nye tariffavtaler. Vi tenker at dette fondet kan brukes til å hjelpe nye klubber i gang. Klubber i oppstartfasen har som regel ingen klubbkasse.

Ikke knuslete

-Bygningsarbeidernes fagforening har mye penger og det er god økonomi å bruke pengene til målretta organisasjons-offensiver i konkrete bedrifter, sier fagforeningslederen. Dessuten ser vi også hvor viktig det er at klubbene er aktive, offensive og sammensveisa. Derfor ser vi for oss at vi vil gi støtte til for eksempel bevertning og lokaler til klubbmøter, og sosiale arrangement for å bygge miljø og samhold. –Men her skal jeg ikke komme med for mange eksempler. Det er viktig at initiativene og ideene kommer fra medlemmene selv.

Pengene skal tildeles etter søknad, og det er fagforeningens styre som skal behandle søknadene. –Men vi kommer ikke til å kreve lange prosjektbeskrivelser, budsjetter og sånt,  sier Espe. -Her er det bare klubbenes fantasi som setter grenser. Foreningen gleder seg til å behandle søknadene og vi lover å ikke være knuslete!

Les flere nyheter